Drone

Gir et unikt og annerledes perspektiv

Noen av våre kunder

Det skal føles enkelt, trygt og profesjonelt

Å hyre inn Inbovi skal være enkelt og trygt. Våre dronepiloter har lang fartstid og er derfor et naturlig valg dersom du ønsker godt resultat med god service og oppfølging underveis. Vi har brukt mye tid på å effektivisere vårt arbeid- som igjen gjør oss konkurransedyktige på pris.

Vi gjennomfører droneflyvning innen
  1. Eiendom
  2. Bygg -og anlegg
  3. Film -og TV produksjon
  4. Offshore
  5. Reklame
  6. Inspeksjon og analysering
  7. Musikk -og kulturarrangementer
Emma Webster

«Inbovi were fantastic to work with. They helped us achieve some very beautiful action shots that were quite difficult to synchronize. They also helped out transport our heavy equipment when our runner failed to show up! It was a very positive experience working with them all.»

Emma Webster / Nutopia
Original Documentary Series Netflix - Director

Sertifisert av Luftfartstilsynet

Inbovi er droneoperatør med sertifisering innen spesifikk kategori. Spesifikk kategori tillater oss å fly drone på flere steder enn piloter som kun har sertifisering A1-A3. Vi kan for eksempel fly droner med vekt over 250g over urbane steder.Filmproduksjon

I filmproduksjon er det ofte behov for klipp fra luften. Vi har mye erfaring med drone og filmproduksjon. Dette gir rom for kreativitet og god forståelse av hva du som kunde ønsker. Vi har bistått nasjonale og internasjonale selskap med opptak i byer, av kulturminner, på høyfjellet og til havs. Vi henter inn nødvendige tillatelser.

Kartlegging

Vi tilbyr ikke bare dronefilm og foto, men også kartlegging, oppmåling, tilsyn og inspeksjon med drone (RPAS). Bruk av drone er kostnadseffektivt i forhold til tradisjonelle metoder hvor man tidligere benyttet stillas for å inspisere tak, og helikopter for å gjøre tilsyn på bruer og annen infrastruktur. Drone gjør disse prosessene effektive. Spesielt innen det offentlige hvor kartlegging, befaringer, tilsyn og oppmåling er ressurskrevende.

Alltid optimal kvalitet

Vi benytter bransjens beste systemdroner og følger godt med på utviklingen i markedet. Vi kan blant annet gjennomføre opptak i 5.2K / 30fps i CinemaDNG 12bit1 og 5.2K 30fps Apple ProRes. Vi har en god objektivpark til våre droner. Enten du vil vi skal levere ortofoto av vei eller filmopptak til reklame, leverer vi alltid optimal kvalitet.

Dronekvalitet_oppløsning_5.2K
Våre støttespillere innen trygg droneflyvning

Ønsker du et uforpliktende tilbud?

​​