Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået, EASA, kom i mai 2017 med sitt forslag til fremtidig regelverk for bruk av droner.

Dette ser vi frem til og håper regelverket også retter seg mer mot privatpersoner som enten er uvitende eller tøyer regler. I dag er det ikke samsvar mellom tilgang til droner og ressurser for å følge opp regelverket. Dette kan har store konsekvenser for oss som driver profesjonelt.

Vi er lisensiert RO3 av luftfartstilsynet og har ingen hemninger i vårt virke når vi operere etter deres reglerverk. Tvert i mot gir det oss trygghet.