Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået, EASA, kom i mai 2017 med sitt forslag til fremtidig regelverk for bruk av…